Świat Aluminium

Pomyślny wynik testów możliwości zabudowy membrany SWISSPACER Air w gotowej szybie zespolonej

Producenci szyb zespolonych i okien mogą teraz bardziej elastycznie reagować na wymagania klientów.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szyby zespolonej z kompensacją ciśnienia, zatwierdzona dotychczas metoda przewidywała instalację membran SWISSPACER Air przed uszczelnieniem krawędzi za pomocą uszczelnienia wtórnego. Metoda ta łączy się jednak z dodatkowymi czynnościami roboczymi i wydłużeniem cyklu produkcyjnego szyby zespolonej. Firma SWISSPACER zaprezentowała nowy sposób montażu, dzięki któremu element można zainstalować łatwiej, szybciej i przede wszystkim również wbudować go w gotową szybę zespoloną. Jest to odpowiedź szwajcarskiego producenta na sugestie klientów, by proces montażu zaworu rozgraniczyć w czasie z procesem produkcji szyby. Zaleta dla producentów szyb zespolonych i okien:  możliwość elastycznego reagowania na wymagania klientów.

W zatwierdzonej obecnie procedurze montażu, w zalecanym miejscu w odległości około 200 mm od górnego narożnika szyby zespolonej, za pomocą wiertła stopniowego z ogranicznikiem wywiercony zostaje otwór w utwardzonym uszczelnieniu i ramce dystansowej. Następnie na gwint elementu nakładany jest o-ring, który zostaje dokręcony momentem obrotowym 0,2 Nm. Należy sprawdzić, czy pierścień uszczelniający przylega na całym obwodzie do SWISSPACER Air i szczelnie zamyka wywiercony otwór. W ten sposób wyeliminowana zostaje dodatkowa czynność robocza, taka jak nakładanie butylu na krawędź membrany.

– Metoda ta jest w pełni równoważna z pierwotnie przetestowanym i zatwierdzonym sposobem montażu pod względem symulowanej długości cyklu życia produktu końcowego i ogólnych warunków jego eksploatacji – wyjaśnia Matthias Bach, Dyrektor Techniczny SWISSPACER. – Jednakże zwracamy uwagę na fakt, że montaż zaworu po wyprodukowaniu szyby zmienia specyfikację szyby zespolonej. Ponieważ w tym przypadku mamy do czynienia z pakietem szybowym wypełnionym powietrzem, zmienia się wartość współczynnika Uw; szyba ta nie posiada ponadto oznakowania CE. Natomiast nadal obowiązuje oznakowanie Ü – dodaje Bach. Należy też zauważyć, że wszystkie cztery boki ramki muszą być wypełnione sitem molekularnym; pozwala to w 100% zagwarantować dotychczasową długość okresu użytkowania.

Dalsze informacje dostępne są na stronie www.swisspacer.com.

Świat Aluminium

Dodaj komentarz

Znadź nas

Skontaktuj się z nami! Uwielbiamy poznawać ciekawych ludzi i zawierać nowe przyjaźnie.

Most discussed