SA logo

Smaller Default Larger

Początek lat 90. XX wieku to okres głębokiej transformacji gospodarki centralnie kierowanej do gospodarki rynkowej. Zachodzące zmiany otworzyły możliwości rozwoju własnego biznesu. Do grona ludzi, którzy postanowili skorzystać z rodzących się możliwości należały również dwie rodziny Czakon i Szczypka. W październiku 1992 roku wspólnie otworzyły mały zakład lakierowania proszkowego. Wcześniej, w 1989 roku Genowefa i Grzegorz Czakon rozpoczęli działalność w zakresie malowania ciekłego, prowadząc ją w małym garażu. Pracując do późnych godzin nocnych zdobywali nie tylko doświadczenie, ale również wiedzę na temat rozwijającego się rynku i potrzeb klientów. W tym samym czasie dwupokoleniowa rodzina – Jadwiga i Józef Szczypka oraz ich synowa i syn Zofia i Konrad Szczypka, prowadząc gospodarstwo rolne, otworzyła działalność w zakresie handlu artykułami do obsługi rolnictwa i ogrodnictwa. Długoletnia przyjaźń obu rodzin zaowocowała pomysłem zmiany profilu działalności i zajęcie się lakiernictwem proszkowym, jakie w ówczesnym czasie było na polskim rynku praktycznie nieznaną metodą malowania.

Pomysłodawcą był Grzegorz Czakon, który mając kontakt z klientami zdobył wiedzę i miał świadomość ich potrzeb. Widział szansę rozwoju w nowej, raczkującej dopiero w naszym kraju dziedzinie malowania proszkowego. Rodzina Szczypków dysponując dostępną przestrzenią umożliwiającą otwarcie nowej działalności, zdecydowała się sprzedać część swoich zwierząt gospodarskich, a pozyskane dzięki temu budynki zaadoptowane zostały na potrzeby nowo powstającej spółki cywilnej – Lakierni proszkowej GELP Czakon-Szczypka. 

Początki funkcjonowania firmy były niezwykle trudne. Brak specjalistycznych źródeł, z których można by było czerpać rzetelną wiedzę na temat malowania proszkowego oraz trudności w zdobyciu praktycznych umiejętności stanowiły duże wyzwanie dla współwłaścicieli. Również ogromny kredyt, zaciągnięty na rozwój firmy stanowił duże obciążenie dla obu rodzin, które na utrzymaniu miały małe dzieci. Jednakże upór i silna wola, a przede wszystkim pragnienie zapewnienia swoim dzieciom lepszej przyszłości, dodawały obu rodzinom siły do pracy. 


Od początku istnienia firmy właściciele za główny cel postawili sobie wysoką jakość usług, zarówno w zakresie samego malowania, jak i obsługi klienta. Działania te zaczęły szybko przynosić efekty w postaci bardzo dobrej opinii wśród klientów, czego efektem była stale powiększająca się liczba realizowanych zleceń. Pomimo zmiennej sytuacji na rynku, właściciele umiejętnie kierowali firmą nie pozwalając na obniżenie jakości, zarówno w zakresie usługi malowania, jak i używanych materiałów. Nierzadko wpływało to niekorzystnie na sytuację finansową samych właścicieli, którzy kosztem swojego wynagrodzenia utrzymywali wysoki standard oferowanych usług. 

Rozwój lakiernictwa proszkowego i stały napływ nowych klientów spowodował, że z małej działalności zajmującej niewielki budynek powstała prężnie funkcjonująca firma. W 2001 roku została przekształcona w spółkę jawną, która w dalszym ciągu rozwija się zajmując obecnie sześć hal usługowych. Tak prężny rozwój działalności nie byłby możliwy bez stabilnej i zaufanej załogi, która zdobywając na przestrzeni lat cenne doświadczenie, stworzyła zespół składający się obecnie z najlepszych w swej dziedzinie specjalistów. To między innymi dzięki nim możliwe jest spełnianie wysokich wymagań stawianych przez klientów.

Obecnie lakiernia proszkowa „GELP” specjalizuje się w usługach, wymagających najwyższej jakości nie tylko samego malowana proszkowego, ale i wykorzystanych materiałów. Przez 30. lat działalności właścicielom udało się nabyć bezcenne doświadczenie, a także wypracować metody pracy, jakie pozwalają na zapewnienie uzyskania najwyższej jakości powłoki lakierniczej. Malowane w lakierni elementy, zanim zostaną pokryte farbą proszkową, poddawane są procesom chemicznym, polegającym na odpowiednim odtłuszczeniu i wytrawieniu powierzchni a następnie nałożeniu powłoki chromu, dzięki czemu farba lepiej przylega do malowanego elementu. Następnie elementy te malowane są proszkowo przy użyciu farb najwyższej jakości, spełniających wygórowane normy stawiane przez wykonawców i inwestorów przy realizacji zewnętrznej architektury budowlanej. Dzięki temu możliwe jest sprostanie coraz wyższym wymaganiom stawianym między innymi przez producentów ekskluzywnych drzwi zewnętrznych wykonanych z aluminium. 

P1000088
IMAG0354
IMAG0356
P1000029
P1000085
P1000088
P1000582


Odpowiednie przygotowanie powierzchni przed malowaniem gwarantuje nie tylko wysoką jakość wykonanej usługi, ale również odpowiedni efekt wizualny, dlatego oferta firmy „GELP” adresowana jest między innymi do klientów działających właśnie na rynku budowlanym. Powłoki ochronne mają decydujący wpływ na trwałość użytkową wyrobów aluminiowych przeznaczonych do wieloletniej eksploatacji w budynkach, często lokalizowanych w miejscach o podwyższonym zagrożeniu korozyjnym. Aluminiowe fasady budynków, drzwi i okna wykonane z aluminium oraz okładziny zewnętrzne muszą dobrze wyglądać po wieloletnim użytkowaniu. Koszt właściwego wykonania powłok na tego typu powierzchniach stanowiących fasadę budynku często nie przekracza 1-2% kosztu wykonania całej konstrukcji, decydując jednocześnie o efekcie wizualnym, mającym decydujące znaczenie dla oceny całej inwestycji przez inwestora i późniejszych użytkowników.

Z usług lakierni proszkowej „GELP” korzysta sektor architektoniczny, budowlany, motoryzacyjny, a także przemysł elektromechaniczny. Głównym założeniem systemu zarządzania  jakością w firmie, prowadzącego do wzrostu skuteczności i efektywności procesów, jest konieczność ciągłego rozwoju i doskonalenia. Lakiernia „GELP” znajduje się w prestiżowym, wąskim gronie firm posiadających certyfikat QALICOAT, jaki gwarantuje najwyższą jakość powłok ochronnych zgodnie ze światowymi standardami. Stowarzyszenie QUALICOAT powstało w 1986 roku, założone przez organizacje narodowe skupiające firmy z branży przetwórstwa aluminium dla potrzeb budownictwa. Wydało ono zbiór uregulowań technicznych oraz procedur kontrolnych pozwalających na utrzymanie produkcji na wysokim jakościowo poziomie. Utrzymanie certyfikatu QUALICOAT wymaga nieustannego monitorowania jakości  naszej pracy, mi.in. kontrolowania grubości powłok i archiwizacji wyników dla celów późniejszej kontroli, czy prowadzenia testów na materiale kontrolnym w laboratorium w celu określenia wytrzymałości farby.


System jakości QUALICOAT, dla zapewnienia szczelności i przejrzystości wprowadzanych regulacji, obejmuje swoją certyfikacją zakłady wykonujące powłoki malarskie, dostawców materiałów powłokowych (producentów farb proszkowych i ciekłych) oraz dostawców środków przygotowania powierzchni (producentów chemii dla chromowych i bezchromowych metod przygotowania aluminium). Kierownictwo „GELP” jest również współzałożycielem i członkiem stowarzyszenia QUALIPOL, które zostało zarejestrowane 24 października 2000 roku. Powałano je w celu wprowadzenia na rynek polski standardów jakości dla aluminiowych wyrobów architektonicznych obowiązujących w zachodniej Europie.

 

GELP Spółka Jawna jest przedsiębiorstwem o charakterze rodzinnym, w którym każdy z właścicieli wnosi swoją pracę w zarządzanie i rozwój spółki. Płaska struktura organizacyjna  powoduje, że właściciele mają bezpośredni kontakt z pracownikami, co znacznie ułatwia przepływ informacji oraz wpływa pozytywnie na rozwój firmy. Każda decyzja podejmowana jest wspólnie. Przez cały okres działalności zyski inwestowane są w unowocześnienie i powiększenie parku maszynowego, jaki docelowo ma podnieść konkurencyjność firmy na wymagającym rynku. W związku z dynamicznym rozwojem branży lakiernictwa proszkowego, jaka wykazuje tendencje wzrostu każdego roku, firma „GELP” podjęła decyzje o przeprowadzeniu nowej inwestycji. Ma ona zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku. Efektem decyzji będzie nowoczesna, pozioma, automatyczna linia do malowania proszkowego. Uruchomienie nowej linii zostało podyktowane i niejako „wymuszone” przez stale powiększającą się liczbę klientów. Technologie wprowadzone dzięki tej inwestycji pomogą uzyskać jeszcze większą powtarzalność procesu nakładania powłok ochronnych, w efekcie czego będzie można uzyskać grubość określoną i oczekiwaną przez klienta. Warto w tym miejscu nadmienić, że znaczna część klientów zajmuje się produkcją wyrobów ekskluzywnych, których normy są bardziej rygorystyczne niż te wynikające z wymagań certyfikatu QUALICOAT.
Dlatego też, będąc częścią procesu powstawania ekskluzywnych projektów wykonywanych z aluminium, firma „GELP” musi zagwarantować jakość, jaka sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Z roku na rok pojawia się coraz więcej zapytań dotyczących lakierowania proszkowego kierowanych do lakierni, a także propozycji nawiązania współpracy. Usługi świadczone przez „GELP” charakteryzuje znaczna elastyczność. Specjalizuje się ona w malowaniu zróżnicowanych elementów, zaczynając od drobnych detali, takich jak zawiasy czy łączniki, poprzez profile i obróbki aluminiowe, po konstrukcje i elementy wielkogabarytowe. Pomimo bardzo dużej liczby zleceń i dzięki długoletniej współpracy ze sprawdzonymi i jednocześnie renomowanymi dostawcami możliwe jest osiągnięcie stosunkowo krótkiego procesu realizacji.


Atutem lakierni jest również lokalizacja – blisko południowej granicy Polski – jaka sprawia, że jesteśmy ciekawym partnerem dla zagranicznych firm, nie tylko pod względem lokalizacji, ale również cenowo. Począwszy od 2018 roku  do właścicieli firmy zaczęło wpływać coraz więcej zapytań ofertowych z Austrii, Czech i Słowacji, co jest ogromnym sukcesem biorąc pod uwagę fakt, że Lakiernia „GELP” nie reklamuje się za granicą. Właściciele mają nadzieję, że dzięki wprowadzeniu nowej inwestycji uda się wprowadzić nasza markę również na rynki zagraniczne, gdzie, mamy nadzieję pozyskać lojalnych klientów takich, jakich zdobyliśmy do tej pory w naszym kraju.