Smaller Default Larger

Wydarzenia

Dobiegł końca konkurs architektoniczny BARGEWORK – OPOLE na projekt barki i przystani pierwszego w Polsce biura na wodzie. Spośród niemal stu nadesłanych prac, kapituła konkursu wyłoniła zwycięzcę oraz przyznała cztery wyróżnienia. Główną nagrodę otrzymał projekt autorstwa dwuosobowego zespołu: Marii Chorny i Oleksandra Kostevych. 

Konsekwencje nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będą bardzo złe dla rynku pracy i gospodarki. Business Centre Club wystosował list otwarty do Prezydenta RP z wnioskiem o niepodpisywanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zawarte w projekcie zmiany są niezgodne z Konstytucją RP oraz szkodliwe społecznie, zarówno dla przedsiębiorstw jak i zatrudnianych przez nie pracowników.

W dniach 12-13 maja 2017 roku w hotelu Narvil w Serocku koło Warszawy odbyła się konferencja Architect InfoDay zorganizowana przez firmę Schüco International Polska. W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 osób, wśród których znaleźli się architekci współpracujący z wiodącymi firmami partnerskimi Schüco Premium Partner i sami Premium Partnerzy.

Prowadzenie firmy budowlanej było już wystarczająco trudne i ryzykowne w ostatnich latach, z powodu radykalnej obniżki cen i marż po latach kryzysu finansowego, przy jednoczesnym wzroście wymagań jakościowych, skądinąd  słusznie narzuconym poprzez rozwój technologiczny, ciągłe śrubowanie parametrów normatywnych oraz coraz wyższą świadomość inwestorów.