SA logo

Smaller Default Larger

Szkło

Powrót do zdrowia z systemem inteligentnie przyciemniającego szkła Halio

Czy my wszyscy w pewnym stopniu nie jesteśmy włączeni w biofilię? Jedna z teorii mówi, że przywiązanie do natury zostało dane człowiekowi od kolebki.

Wydaje się to potwierdzać tendencja do dużych powierzchni okien i inteligentnego oszklenia. Łączą nas one ze światem zewnętrznym i kierują możliwie dużo naturalnego światła do pomieszczeń. Dalsze walory szyb dynamicznych, takie jak wysoki komfort termiczny i wizualny, duży potencjał oszczędności energetycznej jak również wyraźna, estetyczna prostoliniowość, są coraz częściej pożądane w architekturze obiektów medycznych. Najnowszym obiektem referencyjnym jest rozległy, inteligentnie przeszklony dach w placówce opieki nad osobami starszymi Avondzon w belgijskiej miejscowości Erpr-Mere. Wykonany przy użyciu systemu przyciemnianych szyb Halio® służy pod wieloma względami jako element wywierający korzystny wpływ na zdrowie.

System zarządzania światłem naturalnym „Halio” w ramach normy EN 17037

Już w roku 1935 niemiecki zbiór norm DIN 5034, którego treścią było oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym, uzyskał moc obowiązującą. Zdumiewającym jest, że dopiero po ponad 80-ciu latach następuje wdrożenie normy europejskiej EN 17037:2018 „Światło dzienne w budynkach”. Na podstawie najnowszej wiedzy podaje ona zalecenia dotyczące wykorzystania światła dziennego w pomieszczeniach, a ponadto zawiera informacje na temat kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, nasłonecznienia i ograniczenia oślepiania. Systemy zarządzania światłem dziennym z przyciemnianymi szybami chroniące przed nasłonecznieniem, takie jak Halio Glass, dzięki ich inteligentnej regulacji mają znaczący udział w nowoczesnym projektowaniu naturalnego oświetlenia.

Instalacja najbardziej zaawansowanego systemu zarządzania naturalnym światłem będzie częścią renowacji starych hal magazynowych brukselskiego dworca towarowego Gare Maritime.

Nieszczelne lub nieprawidłowo zamontowane okna generują straty ciepła na poziomie nawet 20-30%. Im większy deficyt - tym większe koszty związane z ogrzewaniem domu. O tym, jak zadbać o energooszczędność okien opowiada Rafał Buczek, ekspert z firmy Awilux.