SA logo

Smaller Default Larger

Mieszkańcy miast oczekują inwestycji w obiekty użyteczności publicznej i miejsca kultury. Na drugiej pozycji znalazły się infrastruktura i transport – wynika z badania opinii publicznej, zleconego przez organizatora targów Warsaw Build 2015.

16 września 2015 r. w warszawskim Centrum Expo XXI rozpoczęła się III edycja Międzynarodowych Targów Budowlanych i Wnętrzarskich Warsaw Build, jednego z najważniejszych spotkań branży budowlanej w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Pierwszego dnia organizator zaprezentował wyniki badania opinii społecznej „Budownictwo miejskie – realne potrzeby okiem mieszkańców”[1], którego celem było sprawdzenie postaw Polaków wobec inwestycji publicznych w zakresie  miejskiego budownictwa i infrastruktury. Badanie zrealizowane zostało w ramach kampanii informacyjnej „Razem budujemy Warszawę”, która towarzyszyła przygotowaniom do targów.

Mieszkańcy miast pytani o przeznaczenie środków publicznych, w pierwszej kolejności wskazywali obiekty użyteczności publicznej i kultury (51%), a także infrastrukturę drogową i transport (50%). Kobiety (55%) częściej niż mężczyźni (46%) podkreślały znaczenie obiektów użyteczności publicznej.

Blisko 90% badanych wskazało, że o atrakcyjności mieszkania w nowym budownictwie w mieście decyduje jakość wykonania (87%) oraz organizacja przestrzeni wokół budynku (87%). W dalszej kolejności ważna jest cena za metr kwadratowy (84%) i lokalizacja (67%).

96% respondentów od nowoczesnego, dobrze zarządzanego miasta oczekuje tworzenia przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców, uwzględniającej zasady zrównoważonego rozwoju. Większość kobiet (95%) i osób powyżej 35 roku życia (93%) oczekiwałoby intensywniejszych działań proekologicznych i prospołecznych. Więcej miejsc kultury i rozrywki oczekują mieszkańcy mniejszych miejscowości (86%) w porównaniu do mieszkańców miast powyżej 100 tys. mieszkańców (80%).

90% badanych oceniając poziom budownictwa uważa, że w Polsce nadal decyduje kryterium ceny, co negatywnie odbija się na jakości.

„Odpowiedzi udzielone w badaniu określają kierunki rozwoju budownictwa miejskiego, jakich oczekują mieszkańcy oraz stanowią cenną wskazówkę dla miejskich włodarzy i samorządowców, odpowiedzialnych za decyzje budżetowe” – mówi Anna Rabiej, dyrektor targów Warsaw Build 2015. „Te dane poddajemy dyskusji na targowym forum, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich grup zaangażowanych w budownictwo miejskie. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą wnioski i czy będzie możliwe ich wdrożenie w realnym życiu”.

W tym roku Targi Warsaw Build odbywają się pod patronem Ministerstwa Gospodarki oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. W wydarzeniu uczestniczy stu wystawców z kraju i zagranicy oraz liczni eksperci i profesjonaliści z branży budowlanej. Części targowej towarzyszą konferencje i panele dyskusyjne, poświęcone kwestiom prawnym, finansowym, architektonicznym oraz zagadnieniom energooszczędności i modernizacji budynków, a także aranżacji przestrzeni miejskiej, która również była przedmiotem badania „Budownictwo miejskie – realne potrzeby okiem mieszkańców”.

„Mieszkańcy oczekują miasta przyjaznego i proekologicznego, bogatego w obiekty użyteczności publicznej i z dobrze rozwiniętą infrastrukturą” – komentuje Anna Romaniuk z Instytutu ARC Rynek i Opinia, który na zlecenie organizatora Warsaw Build  zrealizował sondaż. „Badani są zgodni w kwestii głównych bolączek polskiego budownictwa – konieczność obniżania cen odbija się negatywnie na jakości, a do dalszego rozwoju budownictwa niezbędne są zmiany prawne. Mieszkańcom mniejszych miast bardziej brakuje obiektów użyteczności publicznej, kultury i rozrywki. W większych miastach główną potrzebą jest renowacja starych mieszkań i domów, jak również poprawa infrastruktury drogowej, która jest szczególnie istotna w przypadku osiedli budowanych na peryferiach wielkich miast”.

Wyniki badania są dostępne dla wszystkich odwiedzających Targi Warsaw Build 2015. Wstęp na targi oraz wydarzenia towarzyszące jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. Więcej informacji na stronie: www.warsawbuild.pl i http://www.facebook.com/warsaw.build

 


[1]Badanie na temat budownictwa miejskiego” zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia w formie standaryzowanego, telefonicznego wywiadu kwestionariuszowego na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie mieszkańców miast N=630 osób, w wieku od 18 lat, w dniach 4 sierpnia – 11 sierpnia 2015 r.