SA logo

Smaller Default Larger

Lacznik termoizolacyjny Isokorb XTW budynku GREEN POWER zaprojektowane zostały 2 balkony, których połączenie z wieńcem może stanowić potencjalny mostek termiczny. Aby temu zapobiec zastosowane zostały innowacyjne łączniki termoizolacyjne Isokorb XT firmy Schöck.

 

Balkony to elementy architektoniczne, których standardowo nie zaleca się wykonywać w domach o konstrukcji pasywnej. Przyczyną jest trudność w skutecznym zaizolowaniu połączenia płyty balkonowej ze ścianą budynku, a w konsekwencji powstawanie w tym miejscu dużych liniowych mostków termicznych, w istotnym zakresie wpływających na bilans energetyczny budynku. Nieocieplona płyta balkonowa może także prowadzić do rozwoju grzybów i pleśni wewnątrz budynku. Jednak istnieją już na rynku rozwiązania pozwalające wyeliminować ten problem. Przykładem jest zastosowany w budynku GREEN POWER łącznik termoizolacyjny Schöck Isokorb XT.

Jak zaizolować płytę balkonową?
Nieocieplona lub ocieplona tylko z jednej strony płyta balkonowa jest miejscem, przez które uciekać będą znaczne ilości ciepła, migrującego poprzez strop bezpośrednio do betonowej płyty, a następnie poza budynek. Obłożenie materiałem termoizolacyjnym całej płyty balkonowej jest rozwiązaniem tylko częściowo poprawiającym sytuację, jednak nadal niepotrzebnie nagrzewana jest płyta balkonowa. Dlatego najskuteczniejszym sposobem termoizolacji balkonu jest jego ocieplenie w miejscu połączenia ze stropem, przy jednoczesnym zachowaniu jego nośności.

Lacznik termoizolacyjny Isokorb XT


Balkon w budynku GREEN POWER
W Domu Zeroenergetycznym GREEN POWER zaprojektowane zostały dwa duże balkony, o szerokości równej długości ściany. Miejsca połączenia płyt balkonowych ze stropem stanowią potencjalny ogromny mostek termiczny, w znacznym stopniu wpływający na pogorszenie standardu energetycznego budynku. Ocieplenie całej płyty balkonowej w stopniu eliminującym mostek termiczny wymagałoby zastosowania bardzo grubej warstwy termoizolacji, a i tak nie byłoby to rozwiązanie idealne. Zastosowany w budynku GREEN POWER łącznik termoizolacyjny Schöck Isokorb XT zatrzymuje ciepło w konstrukcji budynku i nie pozwala przeniknąć mu do betonowej płyty balkonowej.

Decydując się na jego stosowanie w budynku, konieczne jest wykonanie obliczeń statycznych. Wszelkie dane techniczne i wytrzymałościowe potrzebne konstruktorowi dostarcza producent – firma Schöck. Na tej podstawie opracowywany jest łącznik projekt zastosowania elementu Isokorb XT, który następnie dostarczany jest na plac budowy. Montaż łącznika jest bardzo prosty – wystarczy powiązać pręty łącznika z prętami zbrojenia wieńca, a całość zalać betonem. 

„Do tej pory w budynkach energooszczędnych unikało się projektowania balkonów lub osadzało się je na niezależnej podkonstrukcji, tak by oddzielić termicznie płyty balkonową i stropową. Rozwiązanie to jednak podnosi koszty budowy i znacząco wpływa na estetykę elewacji, jak i na całą architekturę obiektu” – mówi Maciej Kowalczyk, Kierownik Działu Doradztwa Technicznego, Schöck Polska.


Łącznik termoizolacyjny Schöck Isokorb XT
Łącznik termoizolacyjny Schöck Isokorb XT to element nośny izolacji cieplnej, który służy do eliminacji mostków cieplnych na wystających elementach budynków: balkonach, tarasach itp. Stosuje się go do połączeń żelbetowych elementów budowlanych, np. balkonu z płytą stropową. Łącznik izoluje część ciepłą konstrukcji budynku od części zimnej, stanowiąc jednocześnie bezpieczne połączenie balkonu z budynkiem. Pozwala to wyeliminować konieczność układania izolacji termicznej wokół płyty balkonu, a tym samym układać warstwy wykończeniowe bezpośrednio na płycie. W łączniku termoizolacyjnym Schöck Isokorb XT zastosowano innowacyjne rozwiązania technologiczne:

$1-          Nowy materiał izolacyjnyNeopor o grubości 120 mm. W materiale tym poprzez dodanie do spienionego polistyrenu (EPS) grafitu uzyskano współczynnik przewodności cieplnej l = 0,031 W/(m·K). Neopor w porównaniu z tradycyjnym EPS lepiej absorbuje i odbija promieniowanie cieplne. W ten sposób materiał zapewnia bardziej efektywną izolację cieplną.

$1-          Opatentowany moduł HTE (niem. „Hoch-Therm-Effizient”). Składa się on ze wzmocnionego włóknami stalowymi betonu o ultra wysokiej wytrzymałości (Ultra High Performance
Concrete, UHPC) oraz nowego wypełniacza Kronolith. W nowym module zredukowano przewodność cieplną o 50% w porównaniu z dotychczasowym modułem HTE stosowanym
w poprzednich łącznikach Schöck Isokorb. Takie rozwiązanie zapewnia optymalne połączenie przenoszenia sił przekrojowych oraz izolacji termicznej.

Wysokiej jakości stal szlachetna o podwyższonej wytrzymałości, z której wykonano pręty. System prętów łączy się na zakład ze zbrojeniem płyt balkonowych i stropowych. Użycie wysokiej jakości stali nierdzewnej pozwoliło zmniejszyć średnicę prętów zachowując przy tym niezmienioną nośność, a tym samym zmniejszyć powierzchnię przekroju i przewodnictwo cieplne łącznika.

Więcej informacji www.domzeroenergetyczny.waw.pl